alt

Tổng hợp các thành ngữ tiếng Anh về sự cố gắng

  Thứ Mon, 18/09/2023

Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng cho bạn đi ngang qua mà không gặp phải trở ngại gian khó. Nhiều lúc, bạn muốn buông xuôi tất cả, muốn có một cuộc sống bình yên! Nhưng không, đừng bao giờ bỏ cuộc! Tâm trạng chán nản thất bại có thể khắc phục bằng cách đọc những thành ngữ tiếng anh về sự cố gắng để tiếp thêm động lực, tiếp thêm sức mạnh vững bước trên tương lai.

Ý Nghĩa Của Thành Ngữ “Không Bao Giờ Nghỉ Cố Gắng”

Thành ngữ “Không bao giờ nghỉ cố gắng” là một câu nói rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Nó được dùng để thể hiện ý tưởng rằng, bạn không nên ngừng cố gắng và để lại bất kỳ công việc nào mà bạn đã bắt đầu. Nó cũng có nghĩa là bạn nên tiếp tục cố gắng cho đến khi bạn hoàn thành nó.

Thành ngữ này cũng có nghĩa là bạn nên luôn cố gắng hết sức mình để đạt được những mục tiêu mà bạn đã đặt ra. Nó cũng có nghĩa là bạn nên luôn cố gắng để đạt được những thành tựu cao nhất có thể.

Thành ngữ này cũng có nghĩa là bạn nên luôn cố gắng để đạt được những thành tựu cao nhất có thể. Nó cũng có nghĩa là bạn nên luôn cố gắng để đạt được những thành tựu cao nhất có thể. Bạn cũng nên luôn cố gắng để học hỏi những điều mới mỗi ngày và không ngừng cố gắng để hoàn thành những công việc mà bạn đã bắt đầu.

Tổng quan, thành ngữ “Không bao giờ nghỉ cố gắng” là một câu nói rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Nó được dùng để thể hiện ý tưởng rằng, bạn không nên ngừng cố gắng và để lại bất kỳ công việc nào mà bạn đã bắt đầu. Nó cũng có nghĩa là bạn nên tiếp tục cố gắng cho đến khi bạn hoàn thành nó.

Thành ngữ tiếng Anh về sự cố gắng

 • 1.Trying is always enough.

( Cố gắng luôn là đủ)

 • 2.Where there is a will, there is a way.

( Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường.)

 • 3.Not only try but try your best.

( Không chỉ cố gắng mà hãy cố gắng hết sức mình)

 • 4.Who you are tomorrow begins with what you do today.

( Bạn là ai vào ngày mai bắt đầu với những ai bạn làm hôm nay)

 • 5.It is a bad day, not a bad life

( Một ngày không tốt không có nghĩa là cả cuộc đời tồi tệ.)

 • 6.The past is in your head, the future is in your hands.

(Quá khứ ở trong ký ức, tương lai ở chính đôi tay)

 • 7.You only fail when you stopped trying

(Bạn chỉ thực sự thất bại khi ngừng cố gắng)

 • 8.Never let your fear decide your fate.

( Đừng bao giờ để nỗi sợ hãi quyết định số phận của mình)

 • 9.Time decides who you meet in your life.

( Thời gian quyết định ai là người bạn sẽ gặp)

 • 10.Heart decides who you want in your life.

( Trái tim quyết định ai sẽ là người bạn mong muốn)

 • 11.Behavior decides who will stay in your life.

(Hành vi sẽ quyết định ai ở lại trong cuộc đời bạn)

 • 12.Today is not easy. Tomorrow is more difficult, but the day after tomorrow will be wonderful.

( Hôm nay thì không dễ dàng gì. Ngày mai lại càng khó khăn hơn, nhưng sau ngày mai sẽ thật tuyệt vời.)

 • 13.Nothing is too small to know and nothing too big to attempt.

(Không có việc gì là quá nhỏ để biết và cũng không có cái gì là quá lớn để thử)

 • 14.Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly .

(Chỉ những người dám thất bại lớn mới đạt được thành công lớn.)

 • 15.Set your target and keep trying until you reach it

( Hãy đặt mục tiêu và luôn cố gắng đến khi bạn đạt được nó.)

 • 16.On the way to success. There is no trace of lazy men.

( Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng.)

 • 17.Ever tried. Ever failed

No matter. Try again

Fail again. Fail better)

(Bạn từng thử. Đã từng thất bại

Không sao cả. Hãy thử lại

Lại thất bại. Thất bại tốt hơn)

 • 18.If you wish to reach the highest, begin at the lowest.

(Nếu muốn vươn lên đến đỉnh hãy bắt đầu từ dưới đáy)

 • 19.As long as you feel pain, you’re still alive. As long as you make mistakes, you’re still human. And as long as you keep trying, there’s still hope.

( Miễn là bạn cảm thấy đau, bạn vẫn còn sống. Chỉ cần bạn phạm sai lầm, bạn vẫn là con người. Và chỉ cần bạn tiếp tục cố gắng thì vẫn còn hy vọng.)

 • 20.Keep 3 words in the pocket : Try- True-Trust. Try- for a better future. True-with your work. Trust-in god, then success will be at your feet.

( Hãy bỏ túi 3 chữ: CỐ GẮNG- CHÂN THẬT- TIN TƯỞNG. CỐ GẮNG-vì một tương lai tốt đẹp. CHÂN THẬT- với công việc của bạn. TIN TƯỞNG- vào Chúa rồi thành công sẽ ở dưới chân bạn.)

 • 21.If you’re trying to achieve, there will be roadblocks. I’ve had them, everybody has had them. But obstacles don’t have to stop you. If you run into a wall, don’t turn around and give up. Figure out how to climb it, go through it, or work around it – Michael Jordan

( Khi bạn cố gắng để thành đạt, luôn có những vật cản trên đường. Tôi có, mọi người đều có. Nhưng những chướng ngại vật không phải để làm bạn dừng lại. Nếu bạn gặp một bức tường, đừng quay đầu lại và từ bỏ. Hãy tìm ra cách trèo qua nó, đi xuyên qua nó, hoặc làm việc ngay bên cạnh nó.)

Những câu nói tiếng anh ý nghĩa truyền cảm hứng

 • Do not fear failure but rather fear not trying – Roy T Bennett ( Thất bại không đáng sợ, bản thân không cố gắng mới đáng sợ)
 • A life without cause is a life without effect – Barbarella ( Sống không có lý tưởng thì chỉ sống vô nghĩa)
 • Without hard work, nothing grows but weeds – Gordon B.Hinckley  (Không có cố gắng thì chẳng có thứ gì phát sinh ngoài cỏ dại )
 • If your dreams do not scare you, they are not big enough – Ellen Johnson Sirleaf  ( Một ước mơ không bàn bạn chùn bước là một ước mơ chưa đủ lớn)
 • The best preparation for tomorrow is doing your best today. (Cố gắng hết mình trong hôm nay là sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày mai.)
 • A winner never stops trying – Tom Landry (Một người chiến thắng không bao giờ ngừng cố gắng)
 • Set your target and keep trying until you reach it – Napoleon Hill (Hãy đặt mục tiêu và luôn cố gắng đến khi bạn đạt được nó.)
 • Satisfaction lies in the effort, not in the attainment, full effort is full victory – Mahatma Gandhi (Vinh quang nằm trong nỗ lực, không phải kết quả, nỗ lực hết mình là thắng lợi hoàn toàn.)
 • If we don’t plant knowledge when young, it will give us no shade when we’re old –  Chesterfield. (Nếu chúng ta không gieo trồng tri thức khi còn trẻ, nó sẽ không cho ta bóng râm khi về già)

Kết luận

Không Bao Giờ Nghỉ Cố Gắng là một thành ngữ tiếng Anh về sự cố gắng. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, bất kể thử thách nào đến, chúng ta phải luôn cố gắng hết mình để đạt được thành công. Chúng ta không nên nghỉ ngơi trước khi hoàn thành mục tiêu của mình.

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ

Đăng ký ngay để nhận tư vấn miễn phí
Cơ hội nhận hàng ngàn ưu đãi học bổng lên tới 3.000.000 đồng

0704489256