alt

“ĐỘNG TỪ” QUÁ DỄ NHỚ

  Thứ Fri, 18/03/2022

Động từ xuất hiện trong hơn 90% các câu nói nhưng việc biết sử dụng đúng cách và linh hoạt trong văn viết và văn nói hoàn toàn không hề dễ dàng. Vậy thì bài viết sau sẽ làm bạn sáng tỏ hơn về cách phân loại và cách dùng động từ trong tiếng Anh.

1. Động từ và phân loại

 • Động từ là một từ hay cụm từ diễn tả sự hiện hữu của một tình trạng hay sự thực hiện một hành động.
 • Động từ là từ cho chúng ta biết người hoặc vật nào đó làm gì hoặc là gì (hoặc đang ở trạng thái gì). Động từ đôi khi được mô tả là “từ diễn tả hành động”. Điều này chỉ đúng một phần bởi vì nhiều động từ không diễn tả hành động, nhưng diễn tả sự tồn tại, diễn tả một tình trạng, trạng thái.
 • Động từ chia làm 3 loại
  • Trợ động từ
  • Động từ thường (Nội động từ và ngoại động từ)
  • Động từ khuyết thiếu

2.Trợ động từ (auxiliary verbs)

Trợ động từ (auxiliary verbs) là những động từ giúp tạo thành các dạng khác nhau của động từ chính. Khi giữ vai trò trợ động từ, những động từ này không mang ý nghĩa rõ rệt, mà chỉ giúp các động từ chính thành lập các thì, thái, cách.

Ví dụ: I don’t go to work on Sunday. – (Mình không đi làm vào ngày chủ nhật)

Các hình thức của trợ động từ:

Nguyên mẫu Hiện tại Quá khứ Quá khứ phân từ Hiện tại phân từ
be am/is/are was/ were been being
have have/ has had had having
do do/ does did done doing
can can could x x
could could could x x
may may might x x
might might might x x
will will would x x
would would would x x
shall shall x x x
should should x x x
must must x x x
ought to ought to x x x
need need x x x
dare dare x x x
x x used to x x

Đặc tính chung của Trợ động từ (Auxiliary verbs)

Hình thành thể phủ định bằng cách thêm “NOT” sau động từ.

S + aux. +not+ (V)

(aux. = auxiliary)

 • He is not here. (Anh ấy không có ở đây.)
 • They will not come on time. (Họ sẽ không đến đúng giờ)

Hình thành thể nghi vấn bằng đảo ngữ (inversion).

Aux. +S+ (V)?

Is he at home? (Anh ấy có ở nhà không?)

Hình thành Câu hỏi đuôi (Tag-question) bằng cách dùng lại chinh trợ động từ ấy.

S+V, + aux…..? hoặc

S+ aux. + not (+V), aux….?

You are a teacher, aren’t you? – (Bạn có phải là một giáo viên không?)

Hình thành Câu trả lời ngắn (short answer) bằng cách dùng lại chính trợ động từ ấy.

Yes, S+ aux.

No, S + aux. + not.

Does she live in England? – No, she doesn’t – (Cô ấy sống ở nước Anh à? – Không, cô ấy không sống ở đó.)

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ

Đăng ký ngay để nhận tư vấn miễn phí
Cơ hội nhận hàng ngàn ưu đãi học bổng lên tới 3.000.000 đồng

0704489256