alt

Câu dùng để hỏi và chỉ đường trong Tiếng Anh bạn cần phải biết

  Thứ Wed, 10/05/2023

Câu hỏi và chỉ đường trong tiếng Anh sử dụng trong nhiều trường hợp như đi du lịch, tìm đường,... Sẽ ra sao nếu bạn đến một nơi xa lạ mà không thể hỏi đường? Đừng lo lắng, chinh phục kiến thức này dễ dàng ngay nào.

1. Các từ vựng dùng trong câu hỏi và chỉ đường

Trong tiếng Anh, khi bắt đầu một chủ đề mới bạn cần tìm hiểu hệ thống từ vựng của chủ đề đó. Cùng xem những từ vựng về chỉ đường ngay dưới đây nhé!

1.1. Từ vựng

 • Head to: Đi thẳng đến
 • Walk along/ walk straight down: Đi dọc theo
 • Turn left/ right: Rẽ trái/ phải
 • Make a left/ right turn: Rẽ bên trái/ phải
 • Take the first/second left/right turn: Rẽ vào ngã rẽ trái/ phải thứ nhất/ hai
 • Continue down/ Follow: Tiếp tục đi theo đường

1.2. Giới từ liên quan

 • Between: Ở giữa
 • Behind: Đằng sau
 • Near: Gần
 • Next to: Ngay bên cạnh
 • Beside: Bên cạnh
 • Next to: Kế bên
 • Opposite : Đối diện
 • In front of: Ở phía trước

2. Những mẫu câu hỏi và chỉ đường trong tiếng Anh

Để dễ dàng học thuộc, chúng ta có thể chia ra thành các topic lẻ như sau:

2.1. Hỏi đường

Những mẫu câu hỏi và chỉ đường trong tiếng Anh

 • Excuse me, could you tell me how to get to …? 

(Xin lỗi, bạn có thể chỉ cho tôi đường đến … không?)

 • Excuse me, do you know where the … is? 

(Xin lỗi, bạn có biết … ở đâu không?)

 • I'm sorry, I don't know.

(Xin lỗi, tôi không biết)

 • Sorry, I'm not from around here.

(Xin lỗi, tôi không ở khu này)

 • I'm looking for … 

(Tôi đang tìm …)

 • Are we on the right road for …? 

(Chúng tôi có đang đi đúng đường tới … không?)

 • Is this the right way for …? 

(Đây có phải đường đi … không?)

 • Do you have a map? 

(Bạn có bản đồ không?)

 • Can you show me the map? 

(Bạn có thể chỉ cho tôi trên bản đồ không?)

 • Where is the J supermarket, please? 

(Làm ơn cho biết siêu thị J ở đâu?)

 • Excuse me, where am I? 

(Xin lỗi,tôi đang ở chỗ nào?)

 • I have lost my way. 

(Tôi đi lạc)

 • Excuse me, can you show me the way to the station, please? 

(Xin lỗi,làm ơn chỉ dùm tôi đường ra ga)

 • Is this the train for Hue? 

(Có phải tàu lửa đi Huế không?)

 • Please tell me the way to the waiting room. 

(Làm ơn chỉ dùm tôi đường đi đến phòng đợi)

 • Please show me the way.

(Làm ơn chỉ đường giúp tôi)

 • Will you please tell me where am I? 

(Làm ơn cho tôi biết tôi đang ở đâu?)

 • I don't remember the street.  

(Tôi quên đường rồi)

 • Where is the police station? 

(Trụ sở công an ở đâu?)

 • Please tell me the way to the custom-office. 

(Làm ơn chỉ giúp tôi đường đến cục hải quan)

 • Pardon me,can you tell me what this office is?

(Xin lỗi ông có thể cho biết cơ quan gì đây không?)

 • Where do i turn? 

(Tôi phải rẽ ngã nào?)

2.2. Chỉ đường

 • It's this way.

(Hỗ đó ở phía này)

 • It's that way. 

(Chỗ đó ở phía kia)

 • You're going the wrong way.

(Bạn đang đi sai đường rồi)

 • You're going in the wrong direction. 

(Bạn đang đi sai hướng rồi)

 • Take this road. 

(Đi đường này)

 • Take the first on the left.

(Rẽ trái ở ngã rẽ đầu tiên)

 • Take the second on the right. 

(Rẽ phải ở ngã rẽ thứ hai)

 • Continue straight ahead for about a mile. 

(Tiếp tục đi thẳng khoảng 1 dặm nữa (1 dặm xấp xỉ bằng 1,6km)

 • Continue past the fire station

(Tiếp tục đi qua trạm cứu hỏa)

 • Here it is. 

(Ở đây)

 • It's over there.

 (Ở đằng kia)

 • Go straight. Turn to the left. 

(Hãy đi thẳng, rẽ bên trái)

 • Turn around, you're going the wrong way. 

(Hãy quay trở lại đi, ông nhầm đường rồi)

 • At the first crossroad, turn to the left. 

(Tới ngã đường thứ nhất, rẽ trái)

 • Go straight ahead. 

(Đi thẳng về phía trước)

 • Is there a bus station near here? 

(Gần đây có trạm xe buýt nào không?)

2.3. Hỏi về khoảng cách?

 • How far is it?   

(Chỗ đó cách đây bao xa?)

 • How far is it to … from here?     

(… cách đây bao xa?)

 • Is it a long way?    

(Chỗ đó có xa không?)

 • It's … Chỗ đó …

          Not far                                 không xa

          Quite close                          khá gần

          Quite a long way                 khá xa

          A long way on foot              khá xa nếu đi bộ

          A long way to walk              khá xa nếu đi bộ

 • How far am I from the ASIA commercial bank? 

(Tôi còn cách ngân hàng thương mại Á châu bao xa?)

 • You're one hundred meters away from it. 

(Ông còn cách 100 m)

 • How long does it take to go on foot from here to the bookshop?  

(Đi bộ từ đây tới nhà sách đó bao xa?)

2.4. Chỉ đường với sa hình

 • Follow the signs for (the town center)

(Đi theo biển chỉ dẫn đến trung tâm thành phố)

 • Continue straight past some traffic lights.

(Tiếp tục đi thẳng qua đèn giao thông)

 • Go over the roundabout.    

(Đi qua bùng binh)

 • Take the second exit at the roundabout.   

(Đến chỗ bùng binh thì đi theo lối ra thứ 2)

 • Turn right at the T-junction.

(Rẽ phải ở ngã ba hình chữ T)

 • You'll cross some railway lines.  

(Bạn sẽ đi cắt qua một số đường ray)

3. Mẫu đoạn đối thoại chỉ đường

Visitor: Excuse me. Can you tell me the way to the central library? 

(Xin lỗi. Bạn có thể chỉ đường đến thư viện trung tâm cho tôi được không?)

Women: Yes, sure. Turn left at the end of this street. 

(Vâng, tất nhiên rồi. Rẽ trái lúc đi đến cuối đường)

Visitor: At the traffic lights or the crossroad? 

(Ở chỗ đèn giao thông hay chỗ ngã tư?)

Women: At the crossroad, then go as far as the roundabout. 

(Ở chỗ ngã tư, sau đó đi tới chỗ vòng xuyến)

 

Mẫu đối thoại hỏi và chỉ đường trong tiếng Anh

Visitor: And what do I do next? 

(Sau đó nữa thì sao?)

Women: Turn right at the roundabout into Quang Trung Road. 

(Đến vòng xuyến, bạn rẽ phải vào đường Quang Trung)

Visitor: OK … right at the roundabout. 

(Tôi hiểu, rẽ phải ở chỗ vòng xuyến)

Women: Go down Quang Trung Road. The library is on the right. 

(Tiếp tục đi trên đường Quang Trung. Thư viện ở bên tay phải)

Visitor: Thank you very much. 

(Cảm ơn bạn rất nhiều)

Women: You’re welcome. 

(Không cần khách sáo)

 

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ

Đăng ký ngay để nhận tư vấn miễn phí
Cơ hội nhận hàng ngàn ưu đãi học bổng lên tới 3.000.000 đồng

0704489256